Profesjonalne zakładanie i pielęgnacja trawników

Zakładanie trawnika

Przy zakładaniu trawnika kluczowe jest odpowiednie przygotowanie gleby, wybór właściwego gatunku trawy, dostosowanego do warunków lokalnych oraz regularne nawadnianie. Odpowiednia pielęgnacja, nawożenie i chronienie przed szkodnikami gwarantują trwałą, zieloną przestrzeń do relaksu.

Wertykulacja

polega na pionowym nacinaniu darni – umożliwia to usunięcie obumarłych części trawy, warstwy filcu oraz mchu z trawnika. Zabieg wertykulacji wpływa na poprawę warunków wodno-powietrznych w glebie, zapobiega rozwojowi chorób grzybowych oraz pobudza darń do zagęszczenia.

Dosiew wgłębny

zabieg mający na celu zagęszczenie trawnika. Nasiona traw wprowadzane są w głąb wierzchniej warstwy gleby, dzięki czemu nasiona nie zostają wypłukane przez wodę i wydmuchane przez wiatr. Nie są narażone również na wydziobywanie ich przez ptaki. Gwarantuje to równomierne zagęszczenie trawnika.

Aeracja otworowa

zabieg mający na celu rozluźnienie gleby, stwarzając przez to warunki do lepszego natlenienia systemu korzeniowego trawnika. Wpływa to na lepszy wzrost, poprawia również warunki wodno - powietrzne w glebie. Zwiększa sprężystość murawy oraz zwiększa jej odporność na deptanie.

Analiza gleby

badanie gleby mające na celu oznaczenie zasolenia, odczynu oraz zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia i chlorków w glebie. Pozwala to opracować precyzyjne zalecenia nawozowe dla badanej gleby, dzięki czemu możemy stworzyć optymalne warunki dla trawnika.

Atrakcyjne pakiety pielęgnacyjne

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

Nawożenie

zabieg mający na celu dostarczenie do gleby wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w celu zapewnienia optymalnego wzrostu i rozwoju trawy oraz poprawę właściwości fizyko-chemicznych gleby.

Piaskowanie

zabieg mający na celu rozluźnienie podłoża glebowego, poprawę warunków wodno - powietrznych w glebie oraz poprawę jej struktury, wpływając bezpośrednio na optymalny wzrost i rozwój trawnika.

Systemy nawadniania

System automatycznego nawadniania, zapewnia dostarczenie do gleby odpowiedniej ilości wody, wpływając na prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz trawnika. Pozwala zaoszczędzić czas i ilość zużytej wody.

Inne

do ustalenia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb